ผลลัพธ์ที่สมจริงอย่างน่าประหลาดใจ

ผลลัพธ์ที่สมจริงอย่างน่าประหลาดใจ / Three Can Keep a Secret

Three Can Keep a Secret แม้จะมีพรสวรรค์ที่หลากหลายของ Mabel แต่การพึ่งพา Dipper เป็น Minder ของ Cloudcuckoolander หมายความว่าชีวิตคือ ...